Update statuten

Tijdens de Algemene Ledenvergadering d.d. 13-07-2020 was