Local rules

Regels en informatie

Houtsnippers

Bij boomspiegels, ook wel de boomkrans genoemd, welke zijn voorzien van houtsnippers, is ontwijken verplicht. Regel 16-1a.

De straf voor het niet opvolgen is:
Strokeplay : 2 strafslagen
Matchplay :  verlies hole

Algemene regels

 • Out of Bounds /Buiten de baan: wordt aangegeven door wit gemarkeerde palen of hekwerk.
 • Vaste Obstakels: alle afstandspalen, rode en gele hindernispalen, rough- en (winter)greenbeschermers, hole en next tee borden en alle andere borden met aanduidingen of aanwijzingen op de baan worden beschouwd als vaste obstakels waarvan ontwijken zonder strafslag is toegestaan volgens Regel 16.1. Ontwijken is niet toegestaan volgens Regel 15.2.
 • Hole 2/11 en 3/12: het met stenen verharde deel van de dijk wordt beschouwd als vaste obstakel waarvan ontwijken zonder straf is toegestaan volgens Regel 16.1.
 • Hole 3/12: tijdens het spelen van deze hole, is het deel van de baan  op de rechterkant van de hole aangegeven met witte palen, buiten de baan. Deze palen worden tijdens het spelen van deze hole beschouwd als out-of-bounds markeringen. Voor alle andere holes zijn zij vaste obstakels.
 • Hole 6/15: als een speler niet zeker weet of zijn/haar  bal in de hindernis ligt op hole 6/15, kan/mag de speler een provisionele bal spelen en daarmee een van de volgende opties toepassen: slag en afstand (spelen van dezelfde plaats), of de dropping zone  gebruiken die beschikbaar is voor deze hindernis.

Als een bal in de hindernis ligt op hole 6/15 of als het bekend of praktisch zeker is dat een bal die niet is gevonden tot stilstand is gekomen in de hindernis, dan mag de speler:

 • Ontwijken met slag en afstand volgens Regel 17.1d (1) met bijtelling van een strafslag, of
 • De oorspronkelijke bal of een andere bal droppen in de dropping zone met bijtelling van een strafslag. Deze dropping zone is een drop zone zoals bedoeld in Regel 14.3.

NB: straf voor overtreding van een plaatselijke regel: Algemene straf.

Algemene informatie en gedragsregels

 • Tijdelijke plaatselijke regels: zie hiervoor publicatiebord bij hole 1 of raadpleeg de website.
 • Afstandstegels in de baan, zijn diagonaal gemeten tot aan midden green.
 • Gebruik van driving range ballen in de baan is ten strengste verboden.
 • Geen oefenswings op de tee box.
 • Leg plaggen terug.
 • Herstel pitch Marks en hark de bunkers na gebruik aan.
 • Met trolleys of buggy’s niet door de hoge rough rijden.
 • Het gebruik van smartphones is toegestaan (m.u.v. bellen en hoogtemeting).
 • Speel volgens het principe van Ready Golf.
 • Volg te allen tijde de aanwijzingen van de Marshall op.