NGF Competitie2022-09-13T13:36:29+00:00

NGF Competitie

Voor leden

Door Golfclub De Kurenpolder wordt deelgenomen aan de jaarlijkse door de Nederlandse Golf Federatie (NGF) te organiseren competitie. De NGF competitie is een serie matchplay-wedstrijden voor clubteams, bestaande uit amateurgolfers. De organisatie van de NGF-competitie binnen Golfclub De Kurenpolder berust bij de wedstrijdcommissie. Binnen de wedstrijdcommissie is de NGF-coördinator: Erica van den Berg, belast met de uitvoering hiervan en aangewezen als contactpersoon voor de Commissie Competitie van de NGF.

Inschrijving kan zowel op individuele basis als voor een volledig team plaatsvinden.

Erica van den Berg

NGF coördinator GC De Kurenpolder

Voor de coördinatoren

De leden van GC De Kurenpolder verheugen zich op de NGF competitie van 2023.
Namens hen heet ik uw competitiespelers van harte welkom op onze golfclub.

Hieronder het ontvangstrooster en contactgegevens captains GC de Kurenpolder en een begeleidende brief met informatie:

Voor meer informatie over de NGF competitie 2023 en de indeling van de verschillende teams van de deelnemende clubs is te vinden op

Ga naar de bovenkant